Dyrekcja:

Pełniona funkcja

Imię i nazwisko

E-mail

Dyrektor Szkoły

mgr Iwona Topolska

dyrektor.spglowienka@gmail.com

Wicedyrektor Szkoły

mgr Tomasz Gorczyca

spglowienka.tg@gmail.com

Grono pedagogiczne:

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot lub prowadzone zajęcia

mgr Bożena Kozicka

Wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Stanisz

Wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Kafel

Wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Mercik

Wychowanie przedszkolne

mgr Renata Kluk

Wychowanie przedszkolne

mgr Celina Gorczyca

Edukacja wczesnoszkolna, Świetlica

mgr Renata Kubit

Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia rewalidacyjne, Język angielski

mgr Bożena Lenik

Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog specjalny

mgr Marzena Zajdel

Język polski,

mgr Tomasz Pojnar

Język angielski

mgr Maciej Longawa

Język angielski

mgr Beata Malik

Język angielski

mgr Agata Prajzner

Język niemiecki

mgr Barbara Pojnar

Matematyka

mgr Małgorzata Walczyk

Biologia, Chemia, Przyroda, Biblioteka

mgr Łukasz Litwin

Fizyka

mgr Iwona Topolska

Geografia

mgr Lucyna Kandefer

Wychowanie do życia w rodzinie, Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Dębiec

Muzyka

mgr Mariola Pęcherek

Technika, Plastyka, Informatyka, Biblioteka

mgr Tomasz Gorczyca

Wychowanie fizyczne, Świetlica

mgr Radosław Sidor

Wychowanie fizyczne, Zajęcia rewalidacyjne, Świetlica

o. mgr Tadeusz Głusiec

Religia

mgr Katarzyna Dubiel

Religia

mgr Kamila Wieczorek

Logopeda, Zajęcia rewalidacyjne, Wczesne wspomaganie rozwoju,

mgr Mariola Tys

Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Kraus-Zubel

Nauczyciel współorganizujący kształcenie,

mgr Magdalena Niziołek

Pedagog

mgr Gabriela Pelczar

Psycholog

Sekretariat:

Imię i nazwisko

Funkcja

E-mail

Iwona Wójcik – Zajdel

Sekretarka

sekretariat.spglowienka@gmail.com

Pracownicy obsługi:

Imię i nazwisko

Funkcja

Iwona Wójcik – Zajdel

Sekretarka

mgr Mariola Guzik (4 – latki)

Pomoc nauczyciela

mgr Elżbieta Uberman (3 – latki)

Pomoc nauczyciela

Teresa Kafel

Woźna szkolna

Renata Świątek

Sprzątaczka

Aleksandra Surmacz

Sprzątaczka

Anna Kwiatek

Sprzątaczka

Małgorzata Zajdel

Sprzątaczka

Agnieszka Rychel

Intendentka

Monika Matelowska-Szydło

Kucharka

Marta Wojnar

Pomoc Kuchenna

Bogusław Gorczyca

Konserwator

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Benedykta Wierdaka
w Głowience
ul. Szkolna 8
38 – 455 Głowienka

Skrytka EPUAP: /SP_Glowienka/SkrytkaESP

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy