27.09.2022

  • Aktualności

Plan pracy Samorządu szkolnego

Szkoła Podstawowa w Głowience

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO W  ROKU  SZKOLNYM  2022/23

 

AKCJE  STAŁE:

– prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę, wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką przez Samorządy Klasowe,

– informowanie uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach,

– spotkania SU z opiekunami,

– współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,

– przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły,

– współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,

– udział w uroczystościach szkolnych,

– działania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.

 

WRZESIEŃ

– Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

–  Wybory Samorządu Uczniowskiego.

–  Opracowanie nowego planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.

– Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów.

– Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”

– Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopców i wręczenie upominków.

– Współudział w akcji Sprzątania Świata.

 

PAŹDZIERNIK

– Składanie życzeń nauczycielom i pracownikom obsługi z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.

– Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Nauczyciela.

– Dekoracja jesienna na korytarzach szkolnych.

– Akcja „Zgrana klasa” – ubieramy się w jesienne barwy.

– Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Głowienki,

zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły w ramach akcji

„Szkoła pamięta”.

LISTOPAD

– Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki

z okazji 11 listopada

– Złożenie kwiatów i wiązanek  w miejscach pamięci narodowej

naszej miejscowości

– Dekoracja szkoły z okazji 11 listopada

– Akcja „Zgrana klasa” – Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)

– Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych” oraz wspólnej

zabawy

GRUDZIEŃ     

– MIKOŁAJKI – wykonanie  okolicznościowej gazetki

–  Akcja „Zgrana klasa”  – Dzień w przebraniu za Mikołaja

– Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój

klasy

– Dekoracja zimowo – świąteczna korytarzy szkolnych

– Wysyłanie życzeń do emerytowanych nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych    instytucji

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy