O szkole

Nasza Szkoła jest przyjaznym miejscem codziennej pracy i życia nauczycieli i uczniów. Jest to Dobra Szkoła, która ciągle się rozwija: stosuje programy autorskie, aktywne metody pracy, osiąga wysokie wyniki kształcenia, posiada nowoczesne wyposażenie, nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Jest szkołą dobrą także dlatego, że stwarza warunki i udziela dziecku pomocy, aby mogło uczyć się tego co niezbędne oraz tego, czego uczyć by się chciało.

Zapewniamy bezpieczeństwo ( „ szkoła to nasz drugi dom” ), dostęp do informacji. Organizujemy życie szkolne tak, by dawało uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowościowego i fizycznego, nie zapominając o tym, że „ w zdrowym ciele zdrowy duch” . Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami ,co sprzyja spójności oddziaływań wychowawczych i kierowaniu się w codziennej pracy uzgodnionym systemem wartości.

Jesteśmy kontynuatorami tradycji placówki i ideałów, które niesie patron szkoły. Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego, dzięki czemu ma podstawę zwracania się o wsparcie wtedy, gdy sama tego potrzebuje.

Od 2003 r. nasza szkoła posiada Certyfikat: „ Szkoła z Klasą”

Obowiązujące w szkole dokumenty: 
• Statut Szkoły
• Program wychowawczo-profilaktyczny
• Regulamin ZFŚŚ

Obecnie w naszej szkole w 8 oddziałach uczy się 154 uczniów. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 93 dzieci.

• Edukacja wczesnoszkolna

Pierwszy etap kształcenia obejmuje klasy I – III.  Uczniowie  pracują w oparciu o zintegrowane treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej i ruchowej. Ocenianie w klasach młodszych ma charakter opisowy, który uwzględnia rozwój intelektualny, emocjonalno – społeczny i fizyczny uczniów. Oprócz pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzone są zajęcia mające na celu uatrakcyjnienie pobytu uczniów w szkole. Są to przedstawienia teatralne, wyjazdy do kina, na basen, wycieczki klasowe oraz imprezy okolicznościowe. Uczniowie klas I – III mogą także wykazywać się swoimi zdolnościami poprzez uczestnictwo w międzyklasowych konkursach recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych i plastycznych.

• Drugi etap kształcenia obejmuje klasy IV – VIII

Dysponujemy:
• 9 salami lekcyjnymi
• pracownią komputerową z dostępem do Internetu
• pełnowymiarową salą gimnastyczną
• biblioteką i czytelnią

Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu kołach zainteresowań.

Z każdym rokiem systematycznie wzbogacana jest baza sprzętowa w celu podniesienia efektywności oraz atrakcyjności zajęć.

Dla uczniów, którzy mają problemy z nauką organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Po skończonych zajęciach uczniowie mogą spędzać czas na szkolnej świetlicy.

Na długiej przerwie uczniowie mogą zjeść gorący posiłek:

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który organizuje szereg akcji, konkursów, zabaw i dyskotek.

Członkowie SU na bieżąco informują o wydarzeniach szkolnych prowadząc gazetkę ścienną.

W szkole organizujemy wiele imprez kulturalnych i artystycznych:
• wyjazdy do kina, teatru
• koncerty środowiskowe
• okolicznościowe programy artystyczne
• spotkania z ciekawymi ludźmi.

We współpracy z Parafią organizujemy rekolekcje, pielgrzymki, jasełka.

Zapewniamy uczniom rozrywkę organizując dyskoteki, zabawy, wycieczki klasowe, rajdy turystyczne, wyjazdy na basen, narty, łyżwy…

Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych: międzynarodowych, kuratoryjnych, międzyszkolnych i szkolnych osiągając wysokie wyniki. Biorą również udział w zawodach sportowych.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Benedykta Wierdaka
w Głowience
ul. Szkolna 8
38 – 455 Głowienka

Skrytka EPUAP: /SP_Glowienka/SkrytkaESP

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy