06.02.2023

 • Aktualności

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miejsce Piastowe.

Szkoła Podstawowa w Głowience

Co zrobić, aby zostać kandydatem do Młodzieżowej Rady Gminy Miejsce Piastowe w wyborach zarządzonych na 23 lutego 2023 r.

Zgłoś swoją kandydaturę

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, oznaczenie okręgu wyborczego, datę urodzenia oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza kandydat

Wypełnij formularze:

https://drive.google.com/drive/folders/1CZPM71Tykns0kfwweZYwkZbkagDWtrjq?usp=share_link

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 • Pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych Kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Miejsce Piastowe- załącznik nr 1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Kandydata- podpisane przez rodziców Kandydata – załącznik nr 2

W przypadku kandydata pełnoletniego:

 • Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności- załącznik nr 3
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Kandydata- Kandydata załącznik nr 4

 

Wypełnione dokumenty przekaż najpóźniej do 10 lutego 2023 r. Szkolnej Komisji Wyborczej, powołanej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

Opiekunowie – Lucyna Kandefer, Radosław Sidor

Uwaga!
Procedura wyborów zawarta jest w Zarządzeniu Nr 789/2023 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia  wyborów do Młodzieżowej rady Gminy Miejsce Piastowe oraz powołania Gminne Komisji Wyborczej.

Szczegółowe Informacje o działalności Młodzieżowej Rady Gminy można przeczytać w UCHWAŁE NR LXIX/408/2022 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Miejsce Piastowe oraz nadania jej statutu.

Szczegóły- KILKNIJ W LINK

https://bip.miejscepiastowe.pl/mlodziezowa_rada_gminy_mp

 

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy