Sprawdzian szóstoklasisty

                1 kwietnia 2014 r. 23 uczniów klasy szóstej napisało swój pierwszy, ważny egzamin. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 60 minut (dla uczniów z dysfunkcjami mógł zostać przedłużony o 30 minut). Napisanie tego egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Arkusze zostały zakodowane, a sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Swoje wyniki uczniowie poznają w czerwcu. Zaświadczenia zostaną przekazane wraz ze świadectwem szkolnym - w dniu zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim zdającym życzymy wysokich wyników.

DSC09208

Pierwszy Dzień Wiosny

                   20 marca 2014 r. opiekun SU Mariola Tys przygotowała i przeprowadziła w naszej szkole obchody ,,Pierwszego Dnia Wiosny". Po drugiej lekcji wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się na sali gimnastycznej. Po wysłuchaniu piosenki "Wiosna, ach to Ty" odbyły się konkursy dla klas I – VI, m.in.: przyrodniczo - krajoznawczy, wybory ,,Miss Wiosny", ,,Pasjonaci są wśród nas", ,,Mistrz kuchni", ,,Omnibus szkolny" oraz ekologiczny. Wszyscy doskonale się bawili, a uczestnicy rozgrywek konkursowych otrzymali mnóstwo braw oraz słodyczy. Po zakończeniu wszystkich konkursów nastąpiła degustacja potraw przygotowanych przez naszych młodych mistrzów sztuki kulinarnej.

DSC09055

Informacja dla rodziców

Zapisy dzieci do klasy pierwszej

i oddziałów przedszkolnych

school-1

 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głowience ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych oraz dzieci w wieku 6 i 7 lat do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015.


     Etapy rekrutacji do przedszkola:

  • od 3 do 9 marca 2014 r. przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (wzór nr 1),
  • od 10 do 21 marca 2014 r. przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (wzór nr 2).

    Rekrutacja do klasy pierwszej:

  • od 3 do 21 marca 2014 r. przyjmowanie zgłoszeń do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (wzór nr 3) i wniosków dzieci spoza obwodu szkoły (wzór nr 4)

    Rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu złożenia wniosków.

Wzory wniosków, zgłoszeń i deklaracji dostępne są u nauczycieli oddziałów przedszkolnych, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Do pobrania:

wzór nr 1 - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

wzór nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

wzór nr 3 - zgłoszenie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

wzór nr 4 - zgłoszenie do klasy I dzieci spoza obwodu szkoły 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT