„Godność, wolność, niepodległość”

niepodl

         Naszej szkole, jako 1 z 13 szkół w województwie podkarpackim, przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość".

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które przeznaczymy na zorganizowanie:

  • wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości,
  • wycieczki patriotycznej do Przemyśla (dla uczniów klas IV – VIII) oraz do Krosna (klasy I – II),
  • działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (gminne i szkolne konkursy dla uczniów, gminne zawody w piłce ręcznej, wieczornica dla uczniów i mieszkańców Głowienki, połączona ze wspólnym śpiewaniem pieśni legionowych i innych pieśni patriotycznych).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do uczniów i ich rodziców o wyszukanie i przyniesienie do szkoły eksponatów dotyczących okresu odzyskania niepodległości (mogą to być: książki, podręczniki, świadectwa szkolne, ilustracje, plakaty, monety, dokumenty, zdjęcia, przedmioty codziennego użytku).

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

       W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego dzieci z klas młodszych poznają zasady, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
W ramach edukacji w tym kierunku w dniu 5 września 2018 r. uczniowie klas I i II uczestniczyli w spotkaniu z panami policjantami. Dzieci obejrzały filmy oraz miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy i chodniku. Podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby unikania ich. Poruszyli także temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Poza tym każdy uczeń klasy pierwszej wziął udział w praktycznej nauce przechodzenia przez ulicę w pobliżu szkoły w wyznaczonym do tego miejscu, czyli po pasach.
Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT