PRZEDSZKOLE - DLACZEGO WARTO

WARTO, PONIEWAŻ :

  1. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia.
  2. Wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci.
  3. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola , zaowocują w szkole.
  4. Uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej – zgoda na dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie samodzielności; jednocześnie pozwala na budowanie pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym.
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT