„100 ZADAŃ NA STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

          25 października 2018r. przedstawiciele klas: V, VI, VII i VIII wszystkich szkół Gminy Miejsce Piastowe wzięli udział w GMINNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „100 ZADAŃ NA STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI", zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Szkoła ta, jako jedna z trzynastu w województwie podkarpackim, została wyróżniona w projekcje „Godność, wolność, niepodległość".
Konkurs składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszego uczniowie indywidualnie rozwiązywali 24 zadania testowe, zgodnie z ustalonym zakresem materiału dla określonej klasy, łącznie 96 zadań dla każdej drużyny. Po ukończeniu tej części, komisja konkursowa oceniła prace uczniów i przyznała punkty. W przerwie zmagań uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Do drugiego etapu przystąpiły całe zespoły, które wspólnie rozwiązywały cztery zadania matematyczne z elementami treści historycznych. Duże emocje wywołała prezentacja strojów historycznych, w których wystąpili uczestnicy konkursu, zgodne z tematem przewodnim – setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, za które jury również przyznawało punkty.
Łącznie każda drużyna zmagała się z rozwiązaniem 100 zadań. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i tylko niewielka różnica punktów zdecydowała o wynikach końcowych:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Zalesiu,
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach,
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience.

Wszyscy uczestnicy konkursu z rąk pana dyrektora Krzysztofa Romana otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie dydaktyczni podziękowania.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

FOT 0187

galeria zdjęć

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT