Patriotyczna wycieczka do Przemyśla

        Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość" przyznało Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, jako jednej z trzynastu szkół w województwie podkarpackim, dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednym z punktów tego projektu była wycieczka patriotyczna dla uczniów z klas IV – VIII do Przemyśla, która odbyła się 17 października 2018 r. Hasło przewodnie wyprawy brzmiało ,,Przemyskie drogi do niepodległości", a jej głównym celem była edukacja w zakresie poznawania historii Przemyśla i miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości.
Po dotarciu na miejsce przeszliśmy pod pomniki poświęcone tym, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. Pierwszym z nich był pomnik ,,Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia", przypominający przyszłym pokoleniom o tragicznych wydarzeniach w historii Polski, masowych deportacjach Polaków i mordach. W swej symbolice nawiązuje on do wagonu kolejowego, bo właśnie w bydlęcych wagonach odbywała się cała podróż zesłańców na Syberię. Lewa ściana jest poświęcona ofiarom pomordowanym w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni, prawa zaś ofiarom ludności Polski okresu represji carskich i sowieckich deportacji. Surowa bryła pomnika jest przekazem nawiązującym do surowych warunków życia, jakich doświadczyli Sybiracy i ofiary Katynia. Drugi pomnik – ,,Orląt Przemyskich", upamiętnia młodych polskich obrońców miasta, którzy oddali życie w walkach w latach 1918 – 1921. Przedstawia on młodego chłopca z bronią, zwróconego twarzą w kierunku na wschód, co ma symboliczne znaczenie. Na cokole znajduje się orzeł legionowy. Po obu stronach pomnika są tablice poświęcone pamięci Orląt Lwowskich, żołnierzy walczących pod Monte Casino i Lenino oraz Korpusu Ochrony Pogranicza, harcerzy, a także trzech powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.
Pod pomnikami uczciliśmy minutą ciszy pamięć poległych w obronie naszej Ojczyny oraz oddaliśmy hołd, składając wieniec z biało – czerwonych kwiatów i zapalając znicze.

wyc-patr

 galeria zdjęć


Następnie zwiedziliśmy ,,perły w koronie królewskiego Starego Miasta", m.in. pochyły rynek z piękną XVI i XVII – wieczną podcieniową zabudową, budynkiem siedziby Urzędu Miejskiego i władz miasta z herbem Przemyśla, Placem Dominikańskim, na którym stoi pomnik naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza oraz pomnik upamiętniający wydarzenia z okresu I wojny światowej i pobyt żołnierzy węgierskich w Twierdzy Przemyśl: polskiego ułana i węgierskiego huzara, dawne klasztory: Dominikanów i Bonifratrów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się figura wojaka Józefa Szwejka oraz fontanna z niedźwiadkami. Kolejne ,,perły" Starego Miasta, które mieliśmy okazję zobaczyć to: XVIII – wieczny kościół oo. Franciszkanów oraz pochodzącą z tegoż wieku Wieżę Zegarową z unikatową siedzibą Muzeum Dzwonów i Fajek, dwie archikatedry: greckokatolicką z XVII – wiecznym barokowym ikonostasem i 71 – metrową Wieżą Katedralną oraz drugą – rzymskokatolicką z XV wieku z cudowną alabastrową figurką Matki Bożej Jackowej, Pałac Biskupów Rzymskokatolickich, Muzeum Archidiecezjalne, monumentalny gmach Wyższego Seminarium Duchownego, którego początki sięgają 1687 roku. Zwieńczeniem zwiedzania Starego Miasta było odwiedzenie jednego z najważniejszych miejsc związanych z najodleglejszą historią państwa polskiego i czasami pierwszych Piastów – Wzgórza Zamkowego, z wybudowanym tu w 1345 roku Zamkiem Kazimierzowskim, w którym swoją siedzibę ma założony w 1869 r. najstarszy amatorski teatr w Europie „Fredreum" oraz powstały w 1842 r. Park Zamkowy im. Mariana Strońskiego.
Po zwiedzeniu Starego Miasta przejechaliśmy autokarem do Siedlisk, aby zobaczyć zbudowany w latach 1882-1886 jeden z najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Przemyśl, fort I ,,Salis – Soglio". Tam z uwagą wysłuchaliśmy informacji o budowie Twierdzy Przemyśl, walkach toczących się na tych terenach podczas I wojny światowej oraz otaczających Przemyśl fortach. Poznaliśmy również legendę i tajemnicę fortu XIII ,,San Rideau". Dowiedzieliśmy się, że na terenie miasta znajdują się cztery zabytkowe cmentarze wojenne żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej, poległych w trakcie walk o Twierdzę Przemyśl, cmentarz wojskowy żołnierzy polskich z Grobem Nieznanego Żołnierza z 1925 i obeliskiem Legionistów oraz grobami żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej i walkach z UPA, cmentarz żołnierzy rosyjskich, niemiecki cmentarz wojenny oraz cmentarz wojenny obrońców Przemyśla z lat 1914 – 1915.
Niesamowite wrażenie zrobiło na nas samo zwiedzanie fortu, do którego weszliśmy poprzez zachowaną ceglaną bramę wjazdową, na której znajduje się napis z nazwą fortu. Mogliśmy zobaczyć również dziedziniec szyjowy z trzema pomieszczeniami dla załogi, wartownię, środkowy dziedziniec z kazamatami noclegowymi dla szeregowych, oficerów i komendanta oraz w bocznych przejściach nieźle zachowane ubikacje. Klatką schodową dostaliśmy się zaś na górną kondygnację, gdzie jeszcze do dziś widoczne są stanowiska dla artylerii. Z samego wału widzieliśmy słupki graniczne i granicę polsko – ukraińską.
Zwiedzanie fortu było ostatnim punktem naszej wycieczki, a jej zwieńczeniem wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych podczas drogi powrotnej.
Naszym przewodnikiem oraz kierownikiem wycieczki była pani Marioli Tys, która szczegółowo i ciekawie opowiadała o historii tych terenów i zabytkach miasta. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: dyrektor szkoły Krzysztof Roman, Dorota Hejnar, Mariola Pęcherek, Tomasz Pojnar, Agnieszka Turek, Marzena Zajdel, o. Tadeusz Głusiec, Przemysław Bloch.
Patriotyczna wycieczka była bardzo udana, a piękna pogoda towarzyszyła nam aż do samego powrotu przed Dom Ludowy w Głowience.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT